Szkolenia

Event w plenerze – czyli impreza z planem awaryjnym.

Z roku na rok coraz prężniej rozwija się sektor plenerowych wydarzeń eventowych. Specjaliści wyliczają liczne zalety tego typu imprez i podkreślają jedną kluczową wadę –