Góry

Wybór hotelu: źródło informacji, kryteria wyboru, kanały rezerwacji.

Największą rolę w pozyskiwaniu informacji dotyczącej hoteli odgrywa internet, ze szczególnym uwzględnieniem portali opiniotwórczych, takich jak TripAdvisor. Na drugim miejscu plasują się opinie od znajomych