Szkolenia

Rozwój zawodowy poprzez szkolenia.

Polska posiada jeden z najwyższych w Europie odsetek osób, które kończą studia wyższe. Graduacja jest jednym z najpiekniejszych momentów w życiu każdego młodego człowieka. Wydaje mu się mówczas, że świat biznesu stoi przed nim otworem. Wkońcu po ukończeniu 5 lat studiów i zdobyciu tytyłu magistra może stwierdzić, że posiada wystarczającą wiedzę, by być uważanym za specjalistę w danej dziedzinie.  I zapewne w większości przypadków tak jest.  Należy sobie jednak zdawać sprawę, że jest to stan chwilowy. We współczesnym świecie nic nie jest i nie może być statyczne. Świat nieustannie się zmienia, idzie do przodu.  A my?  My musimy podążać i zmieniać się razem z nim. Innymi słowy nie wystarczy ograniczyć się jedynie do zdobycia solidnego wykształcenia, by utrzymać swoją pozycje. To za mało!Chcąc nadążać za zmianami, elastycznie dostosowywać się do nich, a nawet spróbować je kształtować musimy nieustannie inwestować w swój rozwój. Przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej, każdy powinien wziąć pod uwagę fakt, że w pewnym momencie nasza wiedza zdobyta podczas odbytych studiów okaże się przestarzała lub niewystarczająca.  Warto  będzie wówczas zdecydować się na wzięcie udziału w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, spotkaniach naukowych, konferencjach. Z pośród wyżej wymienionych największym powodzeniem w ostatnich latach cieszą się szkolenia, organizowane przez specjalistów z danej branży, którzy bardzo często oprócz wiedzy teoretycznej posiadają również cenne doświadczenie praktyczne. Decydując się na udział w szkoleniu, w takich miejscach jak np. hotel w górach, możemy być pewni, że poszerzymy swoją wiedzę z danego zakresu, a nawet, co ciekawsze, uświadomimy sobie swoją nie wiedzę! Dopiero będąc świadomym swoich braków jesteśmy w stanie je wyeliminować, a co za tym idzie osiągnąć sukces. Stajemy się wówczas cennym pracownikiem w oczach pracodawcy, wzrasta także nasza wartość na rynku pracy.  Niezależnie od tego jaką drogę do swojego rozwoju zawodowego wybierzemy (np. poprzez konferencje w górach) ważne jest byśmy zdecydowali się na ten krok.