Konferencje

Pracownik hotelu.

indeksHotel to firma. Zatrudnia więc pracowników. Kim są ci ludzie? Jakie stanowiska zajmują? Za co odpowiadają? Hotel, podobnie jak w inne firmy, zatrudnia dyrektora, kadrowca i księgowego. To standard – minimum dla każdej działającej firmy. Skupimy się na osobach zajmujących stanowiska typowe dla obiektu hotelarskiego.

Kierownik recepcji
Człowiek zatrudniony na tym stanowisku koordynuje pracę całej recepcji i odpowiada za jej efektywność. Do jego zadań należy szkolenie personelu recepcyjnego i sporządzanie harmonogramu pracy. Odpowiada za utrzymanie jakości i obsługi klienta zgodnie ze standardami obiektu, czuwa nad rozliczeniami i dokumentacją. Kierownik recepcji podlega bezpośrednio pod dyrektora hotelu i współpracuje z działami marketingu u sprzedażny oraz służbą pięter.

Recepcjonista
Człowiek zatrudniony na tym stanowisku jest wizytówką obiektu. To on wita i melduje gości, wydaje klucze, rozlicza ich pobyt i żegna. Recepcjonista to pierwszy i główny kanał łączący klienta z hotelem. To on informuje gości o usługach świadczonych przez hotel i atrakcjach okolicy, zamawia taksówkę czy wysłuchuje skarg i zażaleń.