Konferencje

Impreza integracyjna – ale po co?

Impreza integracyjna – kosztowana fanaberia czy inwestycja, która się zwróci? Jakie realne zyski dla przedsiębiorstwa przynosi? Jaki jest jej cel? Takie pytania zadaje sobie każdy, kto stanął przed dylematem czy organizować imprezę integracyjną.  Oto nasze odpowiedzi. Do jednych z najważniejszych celów imprezy integracyjnej należy budowanie zespołu, czyli tak zwany Team Building,  lub zacieśnianie więzi w zespole już istniejącym. Wówczas wynikiem takiej imprezy jest budowanie więzi interpersonalnych, zdolności komunikacyjnych pomiędzy pracownikami, pozytywnej atmosfery w całym zespole. Imprezy integracyjne stymulują także zdrową rywalizację w grupie oraz motywują zespół do bardziej efektywnego działania, realizowania wyznaczonych celów, zadań i obowiązków. Ważnym celem imprezy integracyjnej, o którym nie mówi się niestety zbyt często, a szkoda,  jest budowanie wiary we własne możliwości swoich pracowników. Imprezy integracyjne niejednokrotnie pozwalają pracownikom obudzić w sobie siłę do walki i otworzyć się na innych ludzi oraz nowe, często wiążące się z ryzykiem możliwości. Już samo określenie celów imprezy integracyjnej pozwala nam poznać korzyści jakie przynosi ona firmie. A zysków jest naprawdę  sporo. Do głównych zaliczyć możemy zgrany, nastawiony na zdrową rywalizację, efektywny i dążący do wyznaczonych przez firmę celów zespół. Dobrze zorganizowana impreza integracyjna pozwala zacieśnić więzi nie tylko między samymi pracownikami, ale także miedzy poszczególnym pracownikiem, a samą firmą. Przedsiębiorstwo ponosząc określone nakłady na organizację np.  imprezy integracyjne w górach, daje odczuć pracownikom, że są oni dla niego ważni, że są przez niego docenieni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często imprezy integracyjne, traktowane są przez firmy jako efektywny sposób na nagradzanie i wyróżnianie najlepszych grup pracowniczych w firmie. Myli się jednak ten, to uważa że organizacja imprezy integracyjnej zawsze jest świetnym pomysłem.  Bywa bowiem i tak, że źle zaplanowana, nie do końca przemyślana forma lub sam sposób organizacji imprezy integracyjnej może przynieść więcej strat niż zysków. Zwłaszcza wtedy, kiedy po takiej imprezie najbardziej rozczarowani są najważniejsi – czyli jej uczestnicy. Dlatego organizując imprezę integracyjną warto zdać się na profesjonalistów (np. firmy eventowe). Jeśli sami podejmiemy się realizacji tego zadania dobrze przemyślmy koncepcję imprezy integracyjnej, jej formę oraz miejsce w którym chcemy ją zorganizować. Warto sprawdzić je wcześniej, np. rezerwując pobyt weekendowy w interesującym nas hotel w górach.