Szkolenia

Czas to pieniądz!

Czas to pieniądz! Z pewnością wielokrotnie już słyszałeś o tej starej zasadzie w biznesie. Jeśli jesteś właścicielem firmy doskonale zdajesz sobie sprawę z faktu, że jako przełożony dysponujesz czasem swoich pracowników. Odbywa się to choćby poprzez rozdzielanie im zadań, które mają zrealizować w przewidzianym czasie pracy. Za ten czas słono płacisz, więc warto byłoby się nauczyć dobrze zarządzać czasem zespołu pracowników oraz całej firmy. Warto byłoby nauczyć się dobrze zarządzać czasem własnym! Podstawą zarządzania czasem pracy w firmie, zarówno swojej własnej jak i swoich współpracowników oraz podwładnych, jest precyzyjne określenie zakresu obowiązków i zadań oraz wyznaczenie terminów oraz ram czasowych na ich realizację.  Powinno dotyczyć to wszystkich obszarów firmy i obejmować wszystkie stanowiska pracy.  Szczególnie istotne jest określenie procesów obejmujących całą firmę, do których zalicza się: planowanie i określanie strategi na następny rok, określanie budżetów, organizacja szkoleń, itp. Dobrze rozplanowane zadania pozwolą nam uniknąć dublowania zadań oraz marnotrawstwa czasu.